http://www.nomeflyklubb.no/gif/nome_logo2.gif

Nome Flyklubb
Postboks 29 
3832 Lunde i Telemark 
E-post: post@
Org.nr. 986716297
 Kart til Nome Flyklubb
NFK © 2009 - 2019

Site powered by

Sniggabo CMS v.3.3
 
Støtt Nome Flyklubb når du spiller hos Norsk Tipping! Skriv ut dette skjemaet og ta det med til din tippekomisjonær.
 
Eller send SMS med kodeord: GRASROTANDELEN 986716297 til 2020
Logg inn: Bruker id: Passord: Hjelp!

Saksliste for årsmøtet onsdag 2. mars
Vedlagt følger saksliste for årsmøtet i Nome Flyklubb onsdag 2. mars kl. 18:00.

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
2.         Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.         Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4.         Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5.         Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.         Behandle forslag og saker:

a) Forslag fra Nome Flyklubbs styre:
Endring av styresammensetningen i idrettslagets styre. Redusere antall styremedlemmer fra fire til tre, samt redusere antall varamedlemmer fra to til ett. Klubben har rundt 45 medlemmer der 20 personer er aktive på Lunde flyplass i klubbens egne aktiviteter i løpet av året. Hvert år skal 26 verv (!) være besatt av klubbens medlemmer. Dette er til tider en vrien kabal å få til å gå opp. Styret har åtte medlemmer. Dette er en svært høy prosentandel av medlemmene når man tenker på totalt antall medlemmer og antall aktive i klubben. For å ha litt flere ledige personer å spille på til verv ønsker styret å redusere antall styremedlemmer fra åtte til seks.

Valg: JA eller NEI til endring av styresammensetning. Ved ja er det innforstått med at klubbens egen lov og organisasjonsplan endres samtidig.

b) Forslag fra Anders Bergane:
Forslag om å gi styret fullmakt til å oppdatere idrettslagets lov i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag, slik at årsmøtet slipper å vedta lovendring hver eneste gang det skjer en endring i NIFs lovnorm og regelverk. Klubbens «egne» endringer i loven må likevel vedtas av årsmøtet. Dette er kun snakk om endringer NIF pålegger oss.

Valg: JA eller NEI til å gi styret fullmakt.

7.         Fastsette medlemskontingent.
8.         Vedta idrettslagets budsjett.
9.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10.       Foreta følgende valg:
                        a) Leder og nestleder.
                        b) 3 (4) styremedlemmer * og 1 (2) varamedlemmer *.
                        c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
                        d) 2 revisorer
                        e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
                        f) Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte.

* antall er avhengig av om forslag 6a blir vedtatt av årsmøtet.

 


Facebook Twitter Epost
JUNI

25

» Flykalender


Webkamera Lunde »


Termikkprognose »


Sol: 02:17 - 20:35
VFR dag: 00:33 - 22:18

Alle tider i UTC


For å kunne benytte Lunde flyplass kreves det PPR -
Prior Permisson Required - innhentet fra systemet MyPPR.no
Mer info her »
Tekst og bilder © Nome Flyklubb 2009 - 2019 - Site powered by Sniggabo CMS v. 3.3