Nome Flyklubb

Saksliste for årsmøtet onsdag 2. mars

Publisert: 21. feb. 2016 av Anders Bergane

Vedlagt følger saksliste for årsmøtet i Nome Flyklubb onsdag 2. mars kl. 18:00.

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
2.         Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.         Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4.         Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5.         Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.         Behandle forslag og saker:

a) Forslag fra Nome Flyklubbs styre:
Endring av styresammensetningen i idrettslagets styre. Redusere antall styremedlemmer fra fire til tre, samt redusere antall varamedlemmer fra to til ett. Klubben har rundt 45 medlemmer der 20 personer er aktive på Lunde flyplass i klubbens egne aktiviteter i løpet av året. Hvert år skal 26 verv (!) være besatt av klubbens medlemmer. Dette er til tider en vrien kabal å få til å gå opp. Styret har åtte medlemmer. Dette er en svært høy prosentandel av medlemmene når man tenker på totalt antall medlemmer og antall aktive i klubben. For å ha litt flere ledige personer å spille på til verv ønsker styret å redusere antall styremedlemmer fra åtte til seks.

Valg: JA eller NEI til endring av styresammensetning. Ved ja er det innforstått med at klubbens egen lov og organisasjonsplan endres samtidig.

b) Forslag fra Anders Bergane:
Forslag om å gi styret fullmakt til å oppdatere idrettslagets lov i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag, slik at årsmøtet slipper å vedta lovendring hver eneste gang det skjer en endring i NIFs lovnorm og regelverk. Klubbens «egne» endringer i loven må likevel vedtas av årsmøtet. Dette er kun snakk om endringer NIF pålegger oss.

Valg: JA eller NEI til å gi styret fullmakt.

7.         Fastsette medlemskontingent.
8.         Vedta idrettslagets budsjett.
9.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10.       Foreta følgende valg:
                        a) Leder og nestleder.
                        b) 3 (4) styremedlemmer * og 1 (2) varamedlemmer *.
                        c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
                        d) 2 revisorer
                        e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
                        f) Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte.

* antall er avhengig av om forslag 6a blir vedtatt av årsmøtet.

 

← TilbakeNome Flyklubb
Besøksadresse: Nomevegen 426 - Lunde i Telemark
E-post: post@nomeflyklubb.no
Org. nr: 986 716 297
Betaling til VIPPS skjer via nummer: 115925

Følg oss på Facebook og Instagram:

 Tekst og bilder © Nome Flyklubb 2009 - 2024
Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4