Lunde Flyplass - ENLU
Webkamera sist oppdatert lokal tid:
Saturday 11. July - 15:12


Mobile enheter: Trykk for maksimering av bildet.

Bildet er kun retningsgivende og ingen offisiell kilde og skal brukes med varsomhet.
Sjekk dato og tid over bildet i tilfelle kameraet er ute av drift.
Nome Flyklubb fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle problemer grunnet feil med bildet.
Bildet er tatt i nordlig retning, sett fra klubbhuset like ved terskel RWY-29.
Oppdateres hvert minutt.

Flyplassinformasjon og PPR: MyPPR.no